SERONOK BELAJAR

Followers

Thursday, 17 November 2011

Perdana Menteri Malaysia

Perdana Menteri Di MalaysiaPerdana Menteri Pertama (Bapa Kemerdekaan)
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haji Bin Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah
31 Ogos 1957 - 22 September 1970

Perdana Menteri Kedua ( Bapa Pembangunan )
Tun Abdul Razak Bin Haji Dato’ Hussein
22 September 1970 – 14 Januari 1976

Perdana Menteri Ketiga ( Bapa Perpaduan)
Tun Hussein Bin Dato’ Onn
15 Januari 1976 – 16 Julai 1981


Perdana Menteri Keempat ( Bapa Pemodenan)
Tun Mahathir Bin Mohamad
16 Julai 1981 – 31 Oktober 2003

Perdana Menteri kelima (Bapa Pembangunan)
Tun Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi
31 Oktober 2003 – 3 April 2009

Perdana Menteri Keenam
YAB Dato’ Sri Haji Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak
3 April 2009 – sekarang 

Cerita Arnab dan Kura-Kura

 Marilah kita bersama-sama mendengar cerita 
                   yang menarik.


             Arnab dan Kura-KuraSang Kancil dan Monyet Tuesday, 15 November 2011

NegarakuBENDERA MALAYSIA -JALUR GEMILANG

LAGU JALUR GEMILANG


Merahmu bara semangat waja
Putihmu bersih budi pekerti
Kuning berdaulat payung negara
Biru perpaduan kami semua

Puncak dunia telah kau tawan
Lautan luas telah kau redah
Membawa semangat jiwa merdeka
Semarak jaya kami warganya

Empat belas melintang jalurnya
Semua negeri dalam Malaysia

Satu suara satu semangat
Itu sumpah warga berdaulat

Jalur gemilang... di bawah naunganmu
Jalur gemilang... kami semua bersatu
Perpaduan ketaatan
Amalan murni rakyat Malaysia
Jalur gemilang... megah kami terasa
Jalur gemilang... kibarkanlah wawasan
Merah putih biru kuning
Jalur semangat kami semua

Berkibarlah
Berkibarlah
Berkibarlah

Jalur gemilang
   

Friday, 4 November 2011

BANYAK BERJALAN, LUAS PENGALAMAN

A Famosa

Bangunan Sultan Abdul Samad

Zoo Negara

Litar  F1 Sepang

Menara Kuala Lumpur

Menara Berkembar Petronas

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 

Muzium Negara

Stadium Putra Bukit Jalil

Putrajaya

Wednesday, 2 November 2011

BUAH-BUAHAN TEMPATAN

BUAH-BUAHAN TEMPATAN                      
durian
rambutan

pisang

tembikai 

langsat

nanas

betik

nangka

belimbing

jambu batu 

manggis

Wednesday, 26 October 2011

SERONOK BELAJAR TATABAHASA

TATABAHASA
KONSEP ASPEK TATABAHASA
 Aspek tatabahasa  merujuk kepada keupayaan murid  menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan  ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan  sistem yang betul semasa membina ayat.   Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan.
 Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF ASPEK TATABAHASA
Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: 
i. memahami dan menggunakan kata nama am, nama khas, kata ganti nama  diri pertama dan kedua serta kata kerja  dengan betul;
ii. memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan  kata hubung  dengan betul;
iii. memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul; 
vi.  menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul; dan
v. memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN , dan FN + FK dengan betul.PROGRAM LINUS 2011

PROGRAM LINUS
APA ITU LINUS?
Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi.


Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011.


DEFINISI LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.
KEMAHIRAN ASAS LITERASI
TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah.
TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi.
TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan.


12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI
Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.
Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.
Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.
Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong
Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.
Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.
Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.


DEFINISI NUMERASI
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.


KEMAHIRAN ASAS NUMERASI


TAHUN 1
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 50.
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah dan tolak
- Aplikasi : Mengira wang hingga RM 10, memahami masa dan ukuran asas
TAHUN 2
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira turutan nombor hingga 100
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
-Aplikasi : Mengira wang hingga RM 50, memahami waktu dalam jam dan mengukur panjang/pendek objek
TAHUN 3
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 1000.
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
- Aplikasi : Mengira wang hingga RM 100, memahami waktu dalam jam dan minit serta mengukur objek dalam unit piawai


12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI


Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Konstruk 2 : Keupayaan membilang
Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.